Chat GPT: Vervagende grenzen tussen mens en machine

Van spraakherkenning tot gezondheidszorg en van financiën tot autonome systemen zoals zelfrijdende auto’s, AI kan tegenwoordig voor talloze doeleinden ingezet worden. Chat GPT is een voorbeeld van zo’n toepassing. Deze krachtige AI tool is een ingewikkeld en veelzijdig taalmodel, en wordt vaak gebruikt als chatbot, virtuele assistent of bij het genereren van marketingmateriaal. Chat GPT werd ontwikkeld door OpenAI en is gebaseerd op de GPT-3.5 architectuur, waarin GPT een afkorting is voor Generative Pre-trained Transformer. Het werd dus ontworpen om menselijke antwoorden te genereren in een conversatie, waardoor het echt lijkt alsof je met een ander persoon chat.

– Hoe werkt het?

Het genereren van antwoorden, teksten en oplossingen gebeurt op basis van tekstuele input. Eigenlijk is de tool een machine learning model die getraind werd op een grote verzameling data in de vorm van teksten, verzameld uit duizenden boeken, artikels en websites. Bij de ontwikkeling van de applicatie heeft men de tool geleerd om patronen en trends te identificeren, waardoor het nieuwe teksten kan genereren die onderbouwd en relevant zijn.

– Grote populariteit

Chat GPT heeft het afgelopen jaar enorm aan populariteit gewonnen, maar anderzijds wordt de tool (op basis van ethische overwegingen) bestempeld als omstreden. De populariteit is gedeeltelijk te danken aan een aangeboren menselijk verlangen om te communiceren en contact te leggen met anderen. Naar de toekomst toe is het dus een belangrijke ontwikkeling in de wereld van machine learning, die vele mogelijkheden biedt en die mensen kan ondersteunen in bepaalde intellectuele taken. Anderzijds blijft de ontwikkeling en verbetering van de technologie een onmisbaar onderwerp in de wereld van AI.

– Elke medaille heeft een keerzijde

Een van de grootste zorgen die tegenwoordig heersen gaan over de kans op misinformatie en fake nieuws, aangezien deze modellen in staat zijn om overtuigende en natuurlijke teksten voor je te schrijven. Ook zijn deze teksten bijna niet te onderscheiden van echte menselijke schrijvers. Voor de toekomst van de technologie is het dus heel belangrijk om het te blijven verbeteren. Enkel zo kunnen de ontwikkelaars betrouwbaarheid en transparantie van het model verbeteren en ervoor zorgen dat het op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt.

– Hoe wordt dit soort technologie getraind?

© Pexels.com

Het proces van trainen is een tijdrovende en complexe opdracht. Stap één start met het compatibel maken van een enorme verzameling aan teksten, zodat het model die kan gebruiken of verwerken. ‘Compatibel maken’ kun je interpreteren als het verwijderen van overbodige informatie (bijvoorbeeld HTML-tags en afbeeldingen) en het opsplitsen van tekst in zinnen en paragrafen. Ten slotte wordt het model getraind op deze teksten en data door middel van “supervised learning”, een techniek van training met behulp van goed gelabelde data. Hierdoor krijgt het model steeds meer inzichten in structuur en taal, waarbij het patronen leert herkennen en voorspellen. Het is de bedoeling dat het model begrijpt wat er in de tekst wordt gezegd en hoe het moet reageren op bepaalde vragen en onderwerpen. De reacties kunnen variëren van eenvoudige antwoorden tot ingewikkelde reacties over moeilijke onderwerpen.

De tool zelf wordt de dag van vandaag vaak ingezet voor toepassingen zoals chatbots en virtuele assistenten, maar ook voor het genereren van website teksten, marketingmateriaal en andere toepassingen die focus leggen op een menselijke stem. Naar de toekomst toe zal Chat GPT waarschijnlijk meer en meer gebruikt worden in uiteenlopende toepassingen, maar er zijn nog altijd risico’s en beperkingen verbonden aan de mogelijkheden.